Bạn hãy chờ khoảng 30 giây. Nếu không hoạt động bạn thử CLICK VÀO ĐÂY để làm lại

Emoticon yahoo có thể bạn chưa biết hết

happy:)happy
sad:(sad
winking;)winking
big grin:Dbig grin
batting eyelashes;;)batting eyelashes
big hug>:D<big hug
confused:-/confused
love struck:xlove struck
blushing:">blushing
tongue:Ptongue
kiss:-*kiss
broken heart=((broken heart
surprise:-Osurprise
angryX(angry
smug:>smug
coolB-)cool
worried:-Sworried
whew!#:-Swhew!
devil>:)devil
crying:((crying
laughing:))laughing
straight face:|straight face
raised eyebrows/:)raised eyebrows
rolling on the floor=))rolling on the floor
angelO:-)angel
nerd:-Bnerd
talk to the hand=;talk to the hand
call me:-ccall me
on the phone:)]on the phone
at wits' end~X(at wits' end
wave:-hwave
time out:-ttime out
day dreaming8->day dreaming
sleepyI-)sleepy
rolling eyes8-|rolling eyes
loserL-)loser
sick:-&sick
don't tell anyone:-$don't tell anyone
no talking[-(no talking
clown:O)clown
silly8-}silly
party<:-Pparty
yawn(:|yawn
drooling=P~drooling
thinking:-?thinking
d'oh#-od'oh
applause=D>applause
nail biting:-SSnail biting
hypnotized@-)hypnotized
liar:^oliar
waiting:-wwaiting
sigh:-<sigh
phbbbbt>:Pphbbbbt
cowboy<):)cowboy
I don't want to seeX_XI don't want to see
hurry up!:!!hurry up!
rock on!\m/rock on!
thumbs down:-qthumbs down
thumbs up:-bdthumbs up
it wasn't me^#(^it wasn't me
pirate*:ar!pirate*

Hướng dẫn kiem tra nick an cach 1

Hướng dẫn kiem tra nick an cach